نمونه ی یک تصویر پاسپورت ناقص

هنگام گرفتن عکس خام که قرار است از آن عکس پاسپورت بسازید ، لطفا مطابق دستورات راهنمایی عکاس. عمل کنید. در پایین نمونه عکس خام است که نباید در سایت ویزا فوتو آپلود شود.

سایه برجسته بر کل صورت
سایه ی قوی روی زمینه پشت سر
منبع درست تصویر
سایه برجسته بر کل صورت
سایه ی قوی روی زمینه پشت سر
مو ها بر روی چشم ها
چشمان بسته
منبع درست تصویر
مو ها بر روی چشم ها
چشمان بسته
پوشیدن کلاه
عینک آفتابی
منبع درست تصویر
پوشیدن کلاه
عینک آفتابی
سبک پرتره
نگاه دور
منبع درست تصویر
سبک پرتره
نگاه دور
خیلی تاریک
خیلی روشن
منبع درست تصویر
خیلی تاریک
خیلی روشن
تن پوست غیر طبیعی
رنگ شسته شده
منبع درست تصویر
تن پوست غیر طبیعی
رنگ شسته شده
تصویر کوچک
تیره
منبع درست تصویر
تصویر کوچک
تیره
© 2019 visafoto.com | ساخت عکس | ضروری | راه های ارتباطی | در باره | راهنمای عکاس | نمونه ی یک تصویر پاسپورت ناقص | شرایط استفاده از خدمات | بلاگ
سایر زبان ها: English   Bahasa Indonesia   Bahasa Melayu   Català   Dansk   Deutsch   Español   Français   Italiano   Kiswahili   Nederlands   Norsk   Polski   Português   Română   Suomi   Svenska   Tagalog   Türkçe   Tiếng Việt   Ελληνικά   Русский   العربية   עברית   اردو   हिन्दी   বাংলা   සිංහල   ဗမာစာ   ไทย   中文   한국어   日本語