نمونه ی یک تصویر پاسپورت ناقص

هنگام گرفتن عکس خام که قرار است از آن عکس پاسپورت بسازید ، لطفا مطابق دستورات راهنمایی عکاس. عمل کنید. در پایین نمونه عکس خام است که نباید در سایت ویزا فوتو آپلود شود.

سایه برجسته بر کل صورت
سایه ی قوی روی زمینه پشت سر
منبع درست تصویر
سایه برجسته بر کل صورت
سایه ی قوی روی زمینه پشت سر
مو ها بر روی چشم ها
چشمان بسته
منبع درست تصویر
مو ها بر روی چشم ها
چشمان بسته
پوشیدن کلاه
عینک آفتابی
منبع درست تصویر
پوشیدن کلاه
عینک آفتابی
سبک پرتره
نگاه دور
منبع درست تصویر
سبک پرتره
نگاه دور
خیلی تاریک
خیلی روشن
منبع درست تصویر
خیلی تاریک
خیلی روشن
تن پوست غیر طبیعی
رنگ شسته شده
منبع درست تصویر
تن پوست غیر طبیعی
رنگ شسته شده
تصویر کوچک
تیره
منبع درست تصویر
تصویر کوچک
تیره
© 2014-2022 visafoto.com | ساخت عکس | ضروری | راه های ارتباطی | Refund policy | Shipping policy | شرایط استفاده از خدمات | Privacy policy
راهنمای عکاس | سایر زبان ها | بلاگ | QRay app: create, save and store QR codes on your phone | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!