تغییر اندازه گذرنامه و یا عکس ویزا با Visafoto.com

مثال برش عکس 2x2 "

عکس نتیجه در این مثال یک عکس 2 × 2 اینچ مناسب برای ویزای آمریکا، گذرنامه ایالات متحده، ویزای هند، گذرنامه هند و سایر انواع عکس است.

تصویر اصلی گرفته شده توسط یک دوربین:
مثال عکس اصلی
Visafoto.com برش داده شده است:
نمونه ای از عکس پاسپورت 2x2 برش

آسان نیست که این کار را به تنهایی انجام دهید

تعداد زیادی از وظایف وجود دارد:

Visafoto.com را آن را کاهش برای شما.

مثال دیگر با اندازه گیری

این یک نمونه از آنچه visafoto.com برای همان عکس 2x2 انجام می دهد، چگونگی شکل آن را قبل از برداشت، با توجه به اندازه سر و ارتفاع چشم.

به صورت خودکار عکس برش پاسپورت آمریکایی

© 2020 visafoto.com | ساخت عکس | ضروری | راه های ارتباطی | راهنمای عکاس | شرایط استفاده از خدمات | سایر زبان ها | بلاگ